Hosszútávú fenntarthatóság, értékállóság

energiahatékony

Felelősségteljes vállalati vezetés nélkül nem lehet gazdasági sikereket elérni. A Xella Magyarország Kft. részére a fenntarthatóság nem csuán egy ma használatos divatos kifejezés, vagy csak szükségszerű teher. Az elmúlt évek fejlesztési fókusza alapvetően a termékek hőszigetelő képességének további javítására irányult - különös tekintettel az Ytong falazóelemekre - hogy minél könnyebb legyen energiahatékony épületeket megvalósítani.

A „fenntarthatóság” fogalma sokkal régebbi, minthogy azt gondolnánk.
Az erdőgazdálkodásból eredő kifejezés a 18. századra vezethető vissza, amikor a tüzelőanyag előállításához egész erdőket irtottak ki, hogy a cserépkályhákat faszénnel felfűthessék. Ez hamar „fahiányhoz” vezetett, melyet 1713-ban rendelettel próbáltak megakadályozni, miszerint minden kivágott fa után egy újat kellett ültetni.

„1987-ben megjelent a Brundtland-jelentés melyben felismerték, hogy a növekvő emberi populáció egyre növekvő energiaszükséglettel jár, melyet nem biztos, hogy képesek vagyunk fedezni a jövőben. A fenntartható fejlődést úgy definiálják, hogy úgy kell kielégíteni a jelen generációk szükségleteit, hogy az a jövő generációk számára ne korlátozza igényeik kielégítését (UN, 1987; Bojö et al., 1992).
Környezetvédelmi szempontból kiemelendő, hogy már ekkor aggályokat fogalmaztak meg a fosszilis energiaforrások környezetszennyezésével kapcsolatban (Gyulai, 2008). Ennek ellenére a jelentés súlyos megállapításra jut: mivel a szegények túlzott mértékben használják környezetüket, ezért a világ egyre inkább fenntarthatatlan lesz, a szegénység felszámolásának eszközéül pedig a gazdasági növekedést nevezi meg. Napjainkban a gazdasági világválság közben/után mindenhol a további gazdasági fejlődést látják kiútként, bár ez a mennyiségi jellegű növekedés csak rövidtávon jelenthet megoldást. Hosszútávon minőségi jellegű, technológiai és gazdasági fejlődés lenne célravezető, ugyanis a népesség növekedése miatt a terjeszkedő gazdasági fejlődés környezetünk fokozott felhasználását, tönkretételét eredményezi.”
Forrás: http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/megujulo_energiaforrasok/ch10s02.html

Az említett álláspont mellett áll ki teljes mellszélességgel a Xella világvállalat is.

Az Ytong falazóelem mindig egy lépéssel a hatályos törvényi követelmények előtt jár, anélkül, hogy az újabb fejlesztési lehetőségek végéhez érne. Ezek a folyamatos fejlesztések vezettek és vezetnek ahhoz, hogy kíméletesen használjuk fel primer energiaforrásainkat és minél több energiát spóroljunk, hogy megvédjük klímánkat és környezetünket.
A modern építőanyagokkal, mint például a kiváló hőszigetelő képességű Ytong, ma olyan épületek építhetők, melyek energiafogyasztása lényegesen kevesebb, mint a hasonló épületeké, melyek pár évtizede épültek vagy épülhettek volna. Minél jobb a falazat hőszigetelő képessége, annál energiatakarékosabb az épület. Fontos megemlíteni itt is, hogy falazóelemeink nagyban hozzájárulnak a lakókomfort növeléséhez, az életminőség javításához.

Az Ytong, Silka és Multipor termékek megfelelnek a legmagasabb energetikai elvárásoknak. A Multipor ásványi hőszigetelőlapok segítségével ez a kiváló energia megtakarítás már minden épülettípusnál elérhető, mert belső oldali hőszigetelésként lehetővé teszi a történelmileg műemlékvédelmi besorolás alá tartozó homlokzatok esetén is a felújítást. Ily módon gondoskodunk a hosszú távú fenntarthatóságról, az épületek értékállóságáról, és emellett megőrizzük a jövő generációja számára a múlt építési kultúráját is.

Hogy az „értékállóság” fogalma mit is jelent egy lakóépület esetén, azt több szempont szerint lehetne rangsorolni.
A legfontosabb talán az amortizáció. Egy lakás, vagy családi ház megépítésénél fontos, hogy annak tartószerkezetei - így a falak is - hosszú távon stabilak, károsodás mentesek maradjanak. Az Ytong és Silka falazóelemek illetve a Multipor hőszigetelő lapok 100%-ban ásványi összetételűek, ebből adódóan alkalmazásukkal a kőzetekhez hasonló életkorral kalkulálhatunk. Megfelelő védelemmel ellátva ez 100 évnél is több lehet.

A második legfontosabb szempont a mindenkor fenntartható üzemeltetés. Egy lakóépület „aktuális értékét” az üzemeltetéséhez szükséges energia felhasználás mértéke jelentősen meghatározza. Az Ytong, illetve Silka + Multipor kombinációjával épített falszerkezetek hosszútávon megtartják épületfizikai tulajdonságaikat, hőszigetelő képességüket, tehát a falazatok „építéskor aktuális” tulajdonságai hosszú idő elteltével sem változnak kedvezőtlen irányban. Az épület felhasznált energia mennyisége nem fog növekedni, illetve a falazat ilyen szempontból nem igényel karbantartást, felújítást.

Amennyiben fontos Önnek a következő, és az azt követő generáció jövője, érdemes a Xella Magyarország Kft. termékeit a fókuszba helyezni otthona tervezése során.