Vállalati előírások üzleti partnerek részére

A Xella Magyarország Kft. kiváló minőségű terméket gyárt és forgalmaz a hazai építőanyag-ipari piacon. Ezért elengedhetetlen a cég partnereinek körültekintő vizsgálata különböző szempontrendszerek szerint, - mint teljes költséghatékonyság, minőség, környezettudatosság és a magatartási kódexnek való megfelelés - az együttműködésüket megelőzően.

A vállalat célja, hogy folyamatosan javítsa termékeinek versenyképességét piaci partnereivel együtt. Ezáltal a cég elvárja a szerződött üzlettársaitól, hogy piaci magatartásuk megegyezzen a Xella értékrendjével.

A vállalatcsoport számtalan hazai és külföldi szállítóval dolgozik együtt, ügyelve arra, hogy a legjobb üzleti partnereket találja meg világszerte.  A cég alapvető törekvése, hogy folyamatosan bővítse együttműködéseit új üzleti partnerek bevonásával.

A Xella csoport által elvárt szállítói magatartási kódex

A vállalat elkötelezett a hosszútávon fenntartható és gazdaságilag felelős viselkedés mellett. Olyan alapelveket határozott meg, mint a diszkrimináció visszautasítása, a gyerek és kényszermunka elítélése, az egyesületi szabadság, a megfelelő munkakörülmények biztosítása, a korrupcióellenes politika, a titoktartás és a mérlegelési jogkör, valamint a biztonság, a környezet és az egészség védelme.

Ezen alapelveket az alábbi dokumentum tartalmazza, melyek megismerése minden szerződött üzleti partnerünkre vonatkozóan kötelező érvényűek. Beszállítói magatartási kódex 

Alvállalkozók megbízására vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi előírások

A biztonság mindenek előtt!  A vállalat biztonsági előírásait a cég megköveteli saját munkavállalóitól illetve a gyárterületekre belépő üzleti partnereitől egyaránt. Annak érdekében, hogy az összes érdekelt fél biztonsága garantált legyen, az alábbi dokumentum ismerete szerves részét képezi minden megrendelésnek és megbízásnak.

Alvállalkozók megbízására vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi előírások 

Biztonsági tájékoztató

Safety rules

Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. (székhelye: 1139, Budapest, Forgách utca 11-13., cégjegyzékszám: 01-09-164665) (továbbiakban: Xella Magyarország) ismertesse Önnel a tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve. Bővebben